Nemusíte na to být sami...
Nabízíme psychologickou podporu pro děti, rodiče, pedagogy i pro zájemce z řad veřejnosti.

  • Pracujeme s dětmi od 6 do 18 let, které mají potíže doma, ve škole nebo mezi vrstevníky.
  • Pracujeme s rodinami, které vnímají potíže svého dítěte a mají zájem je řešit.
  • Pracujeme s pedagogy, kteří potřebují podporu v náročném povolání, mají zájem se rozvíjet nebo se chtějí spolu s rtodinou zapojit do společného řešení problému dítěte.
  • Pracujeme s kýmkoli, kdo má chuť  lépe poznat sám sebe, získat podporu v obtížné životní situaci nebo chce získat odstup a lépe se zorientovat ve svých možnostech.

Nabízíme:
Psychoterapeutický rozhovor v nehodnotícím, přijímajícím a bezpečném prostředí. Rozhovor je veden jednou nebo dvěma terapeutkami dle povahy případu (úvodní telefonická konzultace). V případě potřeby pracujeme i online.
Společná setkání
rodiny a pedagoga.
Rodičovská skupina
pro sdílení s ostatními rodiči, vzájemnou podporu a seberozvoj.
Prorodinné aktivity
nabízející rodinám příležitost strávit společně hezký čas, něco spolu zažít.

Mgr. Zuzana Snopková, vedoucí centra Slaďme to, terapeutka
+420 608 455 457 snopkova@sdruzenid.cz
Vystudovala kulturní antropologii a bohemistiku v Olomouci, poté absolvovala komplexní šestiletý vzdělávací výcvik Instep v integrativní gestalt psychoterapii (2021). Pracuje s dospělými (jednotlivci i skupiny), s dětmi i s rodinami.
Od roku 2008 lektoruje osobnostně-rozvojové a preventivní programy pro třídní kolektivy ve Sdružení D.
Nejšťastnější je ve společnosti svých nejbližších, v divadle, v kině, na koncertě a se svou černočernou kočkou na klíně.
„Záleží mi na blízkosti, porozumění a bezpečí v terapeutickém vztahu.“

PhDr. Hana Dziková
, psycholožka, terapeutka
+420 605 276 740 dzikova@sdruzenid.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii v Olomouci, absolvovala komplexní šestileté vzdělání v systemické rodinné terapii v Institutu rodinné terapie Praha (2016). Ve své praxi se věnuje hlavně dětem, dospívajícím, rodičům a rodinám. Jako psycholožka a lektorka Sdružení D pracuje dlouhodobě také s třídními kolektivy a učiteli.
Je vdaná, je máma dvou dětí. Ráda tráví čas v přírodě (v pohybu i v klidu) a taky v kuchyni (pečením dortů na míru).
„Věřím, že malým i větším těžkostem se lépe čelí, když máme podporu, porozumění a respektující prostor, kde můžeme být sami sebou.“

Prostory Slaďme to najdete v 1. a 2. patře budovy na 17. listopadu 1165/45 v Olomouci.
Kontaktovat můžete přímo jednotlivé terapeutky nebo napsat na sladmeto@sdruzenid.cz.

Činnost Slaďme to spadá pod aktivity Sdružení D, z.ú. se sídlem 17. listopadu 1126/43 v Olomouci, IČ 708 65 574.

web || facebook || instagram

Modul: Seznam podstránek s obrázky