Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Nemusíte na to být sami...
Nabízíme psychologickou podporu pro děti, rodiče, pedagogy a pro zájemce z řad veřejnosti.

  • Pracujeme s dětmi od 6 do 18 let, které mají potíže doma, ve škole nebo mezi vrstevníky.
  • Pracujeme s rodinami, které vnímají potíže svého dítěte a mají zájem je řešit.
  • Pracujeme s pedagogy, kteří potřebují podporu v náročném povolání, mají zájem se rozvíjet nebo se chtějí spolu s rtodinou zapojit do společného řešení problému dítěte.
  • Pracujeme s kýmkoli, kdo má chuť  lépe poznat sám sebe, získat podporu v obtížné životní situaci nebo chce získat odstup a lépe se zorientovat ve svých možnostech.
Nabízíme:
Psychoterapeutický rozhovor v nehodnotícím, přijímajícím a bezpečném prostředí. Rozhovor je veden jednou nebo dvěma terapeutkami dle povahy případu (úvodní telefonická konzultace). V případě potřeby pracujeme i online.

S kým pracujeme:
- pracujeme s jednotlivci i s rodinou
- příklad dětské klientely: úzkostné nebo depresivní prožívání dětí, uzavírání se do sebe a nezájem o okolí, nedostatek motivace, strhávání pozornosti, agresivní projevy, hyperaktivita, ostrakizace, šikana, projevy rizikového chování, komunikační a socializační obtíže, poruchy pozornosti, poruchy autistického spektra, jiné nespecifikované potíže, z nichž je poznat, že je dítě v nepohodě
- příklad podpory pro pedagoga: potřeba ventilovat nahromaděné emoce nebo frustraci, získat podporu v náročné situaci, touha získat odstup, prozkoumat jiný náhled na problém (v práci s třídním kolektivem, s jednotlivci ve třídě, s rodiči žáků, s kolegy...)

Neposkytujeme:

- nepracujeme se třídou (pouze v rámci naší partnerské práce pro programovou sekci Sdružení D: Dramacentrum)
- neprovádíme individuální diagnostiku dětí ani dospělých
- nezaměřujeme se na specifické poruchy učení, nepíšeme zprávy a posudky, nenastavujeme individuální vzdělávací plány atp.
- PAS pro nás není překážkou ke spolupráci, ale nejsme specializované poradenské pracoviště
- neposkytujeme krizovou intervenci


Mgr. Zuzana Snopková, vedoucí centra Slaďme to, terapeutka
+420 608 455 457 snopkova@sdruzenid.cz
Vystudovala kulturní antropologii a bohemistiku v Olomouci, poté absolvovala komplexní šestiletý vzdělávací výcvik Instep v integrativní gestalt psychoterapii (2021). Pracuje s dospělými (jednotlivci i skupiny) a s dětmi a dospívajícími.
Od roku 2008 lektoruje osobnostně-rozvojové a preventivní programy pro třídní kolektivy ve Sdružení D.
Nejšťastnější je ve společnosti svých nejbližších, v divadle, v kině, na koncertě a se svou černočernou kočkou na klíně.
„Záleží mi na blízkosti, porozumění a bezpečí v terapeutickém vztahu.“

PhDr. Hana Dziková
, psycholožka, terapeutka
+420 605 276 740 dzikova@sdruzenid.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii v Olomouci, absolvovala komplexní šestileté vzdělání v systemické rodinné terapii v Institutu rodinné terapie Praha (2016). Ve své praxi se věnuje hlavně dětem, dospívajícím, rodičům a rodinám. Jako psycholožka a lektorka Sdružení D pracuje dlouhodobě také s třídními kolektivy a učiteli.
Je vdaná, je máma dvou dětí. Ráda tráví čas v přírodě (v pohybu i v klidu) a taky v kuchyni (pečením dortů na míru).
„Věřím, že malým i větším těžkostem se lépe čelí, když máme podporu, porozumění a respektující prostor, kde můžeme být sami sebou.“

Prostory Slaďme to najdete ve 2. patře budovy na 17. listopadu 1165/45 v Olomouci (dveře číslo 37).
Kontaktovat můžete přímo jednotlivé terapeutky nebo napsat na sladmeto@sdruzenid.cz.


Aktuální ceník Slaďme to najdete zde.
Leták Slaďme to ke stažení zde.

Činnost Slaďme to spadá pod aktivity Sdružení D, z.ú. se sídlem 17. listopadu 1126/43 v Olomouci, IČ 708 65 574.

web || facebook || instagram


Vybrané aktivity Slaďme to jsou finančně podpořeny Olomouckým krajem a Statutárním městem Olomouc. 
Modul: Seznam podstránek s obrázky