Já a my

„Já jsem já, ty jsi ty a tak je to dobře..."
(4.–6. roč. ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Program se zaměřuje na sebepoznání, přijetí sebe sama, podporuje přijetí individuality ostatních spolužáků a v neposlední řadě nabízí třídnímu kolektivu pozitivní společný zážitek. 
Budeme společně zkoumat, jaké jsou naše silné stránky, v čem jsme každý odlišný, originální, a co máme naopak společného s ostatními. Chvíli budeme přemýšlet každý sám se sebou a chvíli budeme plnit úkol jako jeden tým. A určitě se najde i čas pro hru, protože společná zábava a smích dokážou dělat divy.

Základní zaměření: Osobnostní růst, wellbeing, podpora pozitivního třídního klimatu.
Cíle programu:  Nabídnout pozitivně strávený společný čas, podpořit vědomí a přijetí jinakosti, podpořit pozitivní vnímání spolužáků i sebe sama.
Používané techniky: Uvolňovací hry, aktivity zaměřené na spolupráci kolektivu, individuální zamýšlení žáků, společné vytváření etud, diskuse, reflexe.