Jsem v tom sama…

„Vždyť to začalo tak jednoduše. Anička jen prozradila své nejlepší kamarádce heslo na Facebook.“
(8.–9. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Skutečný příběh Anny, který nemusel dopadnout zdaleka tak tragicky, kdyby… Žáci se seznamují s problematikou kyberšikany, s počátky jejího vzniku i s možnými následky. Učí se rozlišovat tenkou hranici mezi soukromým, veřejným, intimním a omezujícím. To vše v roli i mimo ni.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany, rozvoj empatie.
Hlavní cíle programu: Naučit se bezpečnému chování na internetu, posílit orientaci ve způsobech pomoci v případě kyberšikany, posílit empatii a sociální cítění.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, improvizace, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, vytváření živých obrazů, audiovizuální techniky, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 152