Klíče

„Odemkni svou fantazii…“
(3.–5. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Se svazkem klíčů projdeme cestu od smyslových cvičení přes rytmické hry, jazyková a slohová cvičení až k improvizaci. Neboli program o tom, jak začínat rozvíjet u dětí tvořivost, skupinovou citlivost, rytmické, improvizační a výrazové schopnosti, jak propojit emocionálně i racionálně zaměřené aktivity. To vše poslouží jako cesta k hledání a vytváření společných klíčových pravidel k hodnotnému životu.

Základní zaměření: Životní hodnoty, tvořivost.
Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, společně si je formulovat, posílit skupinovou spolupráci, poskytnout prostor pro hru a imaginaci.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, rytmické hry, haptické hry, jazyková a slohová cvičení, improvizace, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 154