Kryštofe, neblbni!

„Člověk přece nechce být celý život zavřený v kufru…“
(3.–5. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Devítiletý Kryštof sedí vysoko na skále a odmítá slézt dolů. Je mu zima, stmívá se, ale on tvrdohlavě dřepí ve výšinách a vzpomíná, co ho k tomu vedlo. Proč se pohádal s nejlepším kamarádem, proč od nich táta odešel…? Program vznikl na motivy knihy Ivy Procházkové Kryštofe, neblbni a slez dolů! Pomáhá dětem mladšího školního věku konstruktivně řešit problémy a ukazuje, jaké komplikace přináší unáhlené jednání. Budeme si společně také povídat o důležitosti přátelství a vzájemné pomoci.

Základní zaměření: Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora skupinové spolupráce.
Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, trénink empatie, vytváření živých obrazů, řešení modelových situací, žáci v roli, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 160