Povolené uvolnění

„Najdi kousek sebe a bude ti líp...!"
(8.–9. roč. ZŠ a 1. roč. SŠ, 3 vyučovací hodiny)

Po covidových letech, v době Rusko-ukrajinské války přicházíme s relaxačním a zdrojovým programem pro starší žáky, konkrétně pro 8.–9. roč. ZŠ a 1. ročník SŠ. Žáci si budou zkoumat svoje hranice, zvědomovat si, v čem jsou šikovní a co jim jde, budou oceňovat také své spolužáky... A v mezičase postaví nejdelší kuličkovou dráhu světa! Protože jen když máme plné baterky a jsme kompaktní, tak můžeme zvládnout další nástrahy, co na nás v budoucnu čekají...

Základní zaměření: Well-being, osobnostní růst, podpora pozitivního třídního klimatu.

Cíle programu: Nabídnout pozitivně strávený společný čas, zvědomení vlastních zdrojů, podpořit pozitivní vnímání spolužáků i sebe sama. 

Používané techniky: Uvolňovací hry, aktivity zaměřené na spolupráci kolektivu, individuální zamýšlení žáků, konstrukční aktivita, diskuse, reflexe.