Neboj se promluvit!

„Můžeme si na internetu dovolit opravdu všechno?“
(7.–9. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Program je připravený formou divadla fórum, která umožňuje divákům stát se přímými aktéry příběhu a změnit chování protagonisty tak, aby se děj odvíjel k pozitivnějšímu konci.
Příběhy mapují problematiku kyberšikany – např. poskytnutí intimního obsahu neznámé osobě na internetu a její následné zneužití nebo možné způsoby zastavení nenávistného útoku na internetu.
Každý z účastníků programu má možnost se do aktivního řešení situací zapojit, vyjádřit svůj názor, konfrontovat ho s ostatními, hledat řešení, diskutovat o něm a zvážit negativa i pozitiva dopadu.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany, rozvoj empatie.
Hlavní cíle programu: Naučit se bezpečnému chování na internetu, posílit orientaci ve způsobech pomoci v případě kyberšikany, posílit empatii a sociální cítění, posílit schopnost respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, improvizace, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, vytváření živých obrazů, audiovizuální techniky, seznámení s pravidly a doporučeními pro bezpečné chování na internetu, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 162