Celé léto v jediném dni

„Všechno to byla jen legrace, no ne?“
(preventivní program pro 4.–6. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)


Margot a její spolužáci žijí na planetě V, kde téměř stále prší a Slunce vychází jen jednou za sedm let. Margot ale na rozdíl od ostatních dětí ještě nedávno žila na Zemi a nemůže si na nový domov zvyknout. Teskní, chová se jinak než ostatní spolužáci a někteří ji proto dost nemají rádi. Stane se obětí šikany?
V programu inspirovaném stejnojmennou povídkou Raye Bradburyho si děti mohou vyzkoušet, jak je někdy snadné nechat se pod pláštíkem legrace strhnout k výsměchu a ubližování druhým.

Základní zaměření: Prevence šikany, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: Naučit se rozlišovat hranici mezi legrací a ubližováním, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, improvizace, hra v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, reflexe, diskuze.