Kontakty

Fakturační adresa (sídlo), Dramacentrum a kanceláře:

Sdružení D, z. ú., 17. listopadu 1126/43, 779 00, Olomouc, IČO: 708 65 574

Lidé:

Ing. Pavel Němeček, statutární zástupce, ředitel
+420 604 637 682
info@sdruzenid.cz

Mgr. et MgA. Magdaléna Strejčková, provozní ředitelka,
vedoucí osobnostně-rozvojových a preventivních programů
+420 724 738 031
strejckova@sdruzenid.cz

Bc. Marcela Nesvadbová, metodička-koordinátorka
+420 733 104 076
programy@sdruzenid.cz

Bc. Jan Němeček, vedoucí programu Na cestě, fundraiser, lektor
+420 736 424 457
nemecekjan@sdruzenid.cz

MgA. et Mgr. Alena Palarčíková, programová metodička, lektorka
palarcikova@sdruzenid.cz

PhDr. Hana Dziková, vedoucí centra Slaďme to, psycholožka, lektorka
+420 605 276 740
dzikova@sdruzenid.cz

Mgr. Markéta Hlavsová, psycholožka, lektorka
+420 724 300 114
hlavsova@sdruzenid.cz

MgA. et MgA. Magda Ada Johnová, lektorka
johnova@sdruzenid.czGoogle Mapa (úzká)