Na jednom prkně

„Na ostrov Gnózos, na jedné lodi. Splníme důležité poslání?“
(3.–6. ročník ZŠ, celodenní adaptační výcvik – 8 vyuč. hodin nebo zkrácená verze 3 vyuč. hodiny)

Prkno jako prám, na kterém plujeme a objevujeme. Prkno jako snowboard aneb pojďme si zablbnout. Prkno jako trám, na kterém se zachraňujeme. Prkno jako prostředek cesty a domluvy – aneb jak komunikovat, domluvit se, pomáhat si a dospět ke společnému úspěchu. Poputujeme říší fantazie, zažijeme při tom spoustu dobrodružství a naučíme se novým dovednostem podporujícím kooperaci.

Základní zaměření: Kooperace třídy, osobnostní růst, sociální rozvoj.
Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, formulovat si společně pravidla úspěšné komunikace a spolupráce, poskytnout prostor pro společně prožitou legraci a vybití energie, podpora soustředěné činnosti při společném překonávání překážek.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, kooperativní cvičení a hry, improvizace, outdoorové aktivity, logické hry, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, diskuze a reflexe.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 161