Čapkovi Mloci a dnešní doba
„Kdo za to všechno může? A kdo je tu v právu?“

(2–4. roč. SŠ, 3 vyučovací hodiny)

Program vytvořený na základě Čapkova románu Válka s mloky seznamuje studenty s vybranými texty z románu, s jejich charakterem a s románovým dějem. Texty budeme číst, tvořit z nich vlastní noviny, ale hlavně budeme společně diskutovat a přemýšlet nad možnými výklady románu. Ve hře se na chvíli staneme obhájci mloků i lidí a zkusíme ve společné debatě obhajovat práva obou stran. Najdeme jistě spoustu palčivých otázek, ale kdo ví, kolik odpovědí… A samozřejmě budeme i hledat, jak tento román může promlouvat do současnosti.

Program je zaměřený interaktivně, prožitkově a snaží se dovést studenty k vytvoření vlastního názoru. Po skončení programu dostávají studenti přístup k individuálnímu studijnímu materiálu, který zážitky a dojmy z programu ukotví v teoretické rovině. Studijní materiál obsahuje literárně-historický kontext Čapkovy tvorby, výklad románu, rysy Čapkovy tvorby, ukázky textů a otázky k zamyšlení. 

Základní zaměření: Práce s literárním textem.

Cíle programu: Seznámení s vybranými texty z románu Válka s mloky, tvorba vlastního názoru, zvědomení důležitosti diskuse, studenti budou otevření různým interpretacím románu Válka s mloky a v tomto smyslu budou připravení pro jeho čtení.

Používané techniky: Uvolňovací hry, četba a analýza textu, diskuse, hra v roli, reflexe.