Cesta zpátky

„Co dělají náctiletí, aby byli cool a in?“
(1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Kristýna vše řeší pomocí drog. Nemá oporu v rodině, a tak se v necelých čtrnácti letech stává závislou na tvrdých drogách. Studenti během programu hledají způsoby, jak podpořit kamarádku, která se snaží skončit s drogovou závislostí, a najít cestu zpět do normálního života. Zamýšlí se nad vlastními „závislostmi“ a možnostmi, jak se s nimi vypořádat. Program je inspirován knihou My děti ze stanice ZOO a skutečným příběhem z Olomouce.

Základní zaměření: Prevence drogových závislostí.
Hlavní cíle programu: Uvědomit si příčiny vzniku závislosti, rizika spojená se závislostí, a důsledky se závislostí spojené, podnítit k vyhledání efektivní pomoci v krizové situaci.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, řešení modelových situací, etuda na zadané téma, vytváření živých obrazů, žáci v roli, lektor v roli, hra ve skupinové roli, písemný záznam sebereflexe spojené s příběhem, četba, reflexe, diskuze.