Outsider aneb jak z toho ven

„Tohle nemůžeme nechat být.“
(7.–8. ročník ZŠ, 2 nebo 3 vyučovací hodiny)

Zdeněk každodenně čelí násilnickým útokům Michalovy party, která ohrožuje jeho psychické i fyzické zdraví. Program nabízí možnost nanečisto prožít a procítit, jak nesnadné je vymanit se z rozbujelé šikany. Zamýšlí se nad možnostmi pomoci obětem násilí a nad způsoby, jak pracovat s agresorem a obnovit zdraví kolektivu.
Program lze realizovat také ve variantě „S-on“ – příběh vietnamského chlapce ohroženého šikanou.

Základní zaměření: Prevence šikany, rozvoj empatie.
Hlavní cíle programu: Seznámit se s vhodnými způsoby pomoci obětem šikany, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, vytváření živých obrazů, improvizace, hra ve skupinové roli, lektor v roli, řešení modelových situací, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 165