Outsider aneb jak z toho ven

„Tohle nemůžeme nechat být.“
(6.–8. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Zdeněk každodenně čelí násilnickým útokům Michalovy party, která ohrožuje jeho psychické i fyzické zdraví. Program nabízí možnost nanečisto prožít a procítit, jak nesnadné je vymanit se z rozbujelé šikany. Zamýšlí se nad možnostmi pomoci obětem násilí a nad způsoby, jak pracovat s agresorem a obnovit zdraví kolektivu.
Pozor! Program lze realizovat také ve variantě, která se zabývá multikulturními otázkami.

Základní zaměření: Prevence šikany, osobnostní růst, ochrana zdraví, (podpora multikulturality).
Hlavní cíle programu: Seznámit se s vhodnými způsoby pomoci obětem šikany, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, vytváření živých obrazů, improvizace, hra ve skupinové roli, lektor v roli, řešení modelových situací, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 165