Ohniskový program selektivní prevence (OPSP)

(selektivní primární prevence rizikového chování pro 3.– 9. ročník ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Pracujeme s jedním třídním kolektivem během 3 setkání, která jsou zaměřena na ohniska rizikového chování týkající se jednotlivců, skupiny či celé třídy a zajišťují dostatečnou analýzu třídního kolektivu s preventivními i následnými opatřeními.
OPSP přispívá k rozvoji sociálních dovedností dětí, zanalyzuje problémové ohnisko ve třídě (definuje ohrožené jednotlivce v kolektivu, silné jedince, postihne také subjektivní pocity žáků ve třídě). Poté, co je třídní učitel (příp. spolu s metodikem prevence, vedením školy) seznámen o situaci ve třídě, jsou mu představeny také možné způsoby řešení rizikových situací a následná podpora narovnání zdravých vztahů ve třídě.
Konečná cena balíčku dle aktuálního ceníku programů.

1. setkání: SOCIOMETRICKÁ INTERAKCE + SBĚR DOTAZNÍKOVÝCH DAT (3 vyuč. hodiny):

  • Sociometrická interakce se třídou (2 vyuč. hodiny),
  • sběr dat dle metodiky B-3 Richarda Brauna (1 vyuč. hodinu).

2. setkání: REFLEXNÍ SETKÁNÍ (2 + 1 vyuč. hodina):

  • Zpětná vazba třídě o výsledcích dotazníkového šetření (2 vyuč. hodiny),
  • zpětná vazba pedagogovi o výsledcích dotazníkového šetření (1 vyuč. hodina).

3. setkání: SPECIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ PROŽITKOVÝ PROGRAM (3 vyuč. hodiny):

  • Program odráží získaná data o ohnisku skupiny,
  • typ programu a téma je vybráno také na základě potřeb daného kolektivu.

4. setkání: SUPERVIZE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (3 supervizní hodiny, možno čerpat volitelně)

  • 3 hodiny skupinového setkání pod vedením supervizora zaměřené na podporu práce s ohniskem, řešení problematických situací apod.