Detektivní tým

„Chceš být jedním z nás? Konkurz právě začíná!“
(6. ročník ZŠ, celodenní adaptační výcvik – 8 vyučovacích hodin)

Chcete se stát členy nového týmu detektiva Pernera? Nebude to tak jednoduché – budete muset spojit všechny své síly, abyste vyřešili úkoly vašeho nového šéf-detektiva. Aby byla práce týmu úspěšná, je třeba dobře komunikovat, domluvit se, pomáhat si.
Dobrodružství, při kterém spolu vyřešíme spoustu záhad a naučíme se novým dovednostem podporujícím kooperaci, vzniklo na motivy knihy Luďka Brožka Záhady pro detektivy začátečníky.

Základní zaměření: Kooperace třídy, osobnostní růst, sociální rozvoj.
Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, formulovat si společně pravidla úspěšné komunikace a spolupráce, poskytnout prostor pro společně prožitou legraci a vybití energie, podpora soustředěné činnosti při společném překonávání překážek, podpořit vzájemnou akceptaci a budování důvěry.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, logické hry, četba, hry podporující čtenářskou gramotnost, outdoorové aktivity, hry posilující skupinovou spolupráci, cvičení posilující důvěru, žáci v roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.