Poděs

Poděs je každoroční dvoudenní regionální přehlídka dětského divadla s postupem do celostátního kola Dětské scény, na níž se pravidelně scházejí ty nejzajímavější a nejinspirativnější inscenace dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Poděsu jako regionální přehlídce mohou předcházet kola oblastní (okresní), popř. obvodní.
Smyslem Poděsu je konfrontovat navzájem různé styly práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy. Vytváří se tím příležitosti pro předávání zkušeností a pro vzájemnou inspiraci. Soubory se mohou setkat, prezentovat výsledky své práce a zároveň se obohatit o nové postupy ostatních. Na přehlídce je jim umožněno o jednotlivých představeních diskutovat – mezi sebou navzájem i s odborníky z oblasti divadla, dětského divadla, dramatické výchovy. Odborná porota na konci přehlídky vybere tu nejlepší dětskou inscenaci k postupu na celostátní Dětskou scénu.
Orientace festivalu směřuje ke hře jako k základnímu prostředku sebevyjádření dětského tvůrce. Zaměření jednotlivých inscenací nelze dopředu odhadnout ani omezovat (vzhledem k postupové povaze festivalu), přesto se každoročně snažíme podpořit myšlenku, že je důležité mít vlastní názor, stejně jako jej správně vyjádřit. Právě k prezentování vlastních názorů – formou hry či improvizace – dochází pravidelně především v dětských dílnách. S působením a podporou se tak účastníci přehlídky setkají už od dětského věku.
Pro vystupující jsou připraveny hned dva druhy dílen. V obou se dětem věnují zkušení lektoři Sdružení D. Vytváří se tak prostor jak k reflexi shlédnutých představení (rozborová dílna), tak k rozvoji hereckých dovedností či zábavě (dílna her a improvizací). Pro vedoucí soborů jsou určeny diskuze s odbornou porotou. Pro všechny účastníky Poděsu je pak první večer připraveno inspirativní představení jednoho z profesionálních soborů z České republiky.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Fotogalerie nebyla vybrána