Malý malým

„Smích smí všude. Ono nějak bylo a zase nějak bude.“
(1.–2. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Oceňovaný básník, olomoucký rodák Radek Malý přináší dětem ve svých knihách spoustu hravých veršů. Jeho poezie je poetická i humorná. Využívá množství jazykových nápadů a ve spojení s originálními ilustracemi patří k tomu nejlepšímu ze současné knižní tvorby pro děti. S mnohými jeho básněmi se malí čtenáři mají možnost setkat i ve svých čítankách. Interaktivní program je inspirovaný sbírkou Kam až smí smích. Děti si v něm budou samy hrát s poezií tohoto autora, dotvářet, improvizovat a vnímat, že lyrika je zábavná!

Základní zaměření: Rozvoj čtenářství.
Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
Používané techniky: Umělecký přednes, mluvní cvičení, pantomima, výtvarné a hudební aktivity, žáci v roli, reflexe, diskuze

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 159