Méďové

„Pohádka plná průšvihů aneb co s Maruškou?!“
(1.–2. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Strukturovaný dramatický program pro děti mladšího školního věku vycházející z klasické pohádky Maruška a medvědi. Co s tím, když něco provedu – třeba poškodím cizí věc nebo něco ukradnu, i když to třeba nebylo se zlým úmyslem? Jaké to je, být v kůži rodičů, když to se mnou řeší? Jaké jsou možnosti nápravy? Je možné průšvihu předcházet? Budeme improvizovat, tvořit, spolupracovat, řešit situace, trénovat vyjadřovací schopnosti, rozvíjet sociální dovednosti a fantazii. Nakonec navíc vytvoříme pro jednoho z hrdinů malý dárek.

Základní zaměření: Řešení problému a jeho náprava.
Hlavní cíle programu: Uvědomit si rizika nežádoucího chování, nebát se přiznat chybu a napravit ji. Zvýšit dovednost dětí umět si poradit v životních situacích.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vytváření živých obrazů, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, výtvarné aktivity, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 157