Spolu teď a tady

„Jezdí mravenečníci na kole? A chodí kapři do práce?“

(3.–6. roč. ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Během programu budeme pracovat ve skupinách, společně tvořit, učit se společně být a užívat si legraci. Co budeme tvořit? V úvodu například bájná zvířata! Zvířata vymyslíme úplně od začátku – tedy od prvního drápu po poslední chlup a vytvoříme také příběh každého tvora. Každé bájné zvíře, které vytvoříme, bude úplně jiné – tak, jako jsme jiní i my. Tvorbou a hrou se budeme zabývat i v dalších aktivitách, které přispívají k rozvoji skupinové spolupráce a komunikace. Program se zaměřuje na posílení pozitivních vztahů ve třídě.

Program je částečně uzpůsoben také pro děti mluvící ukrajinsky, ale je vhodný i pro třídy bez cizinců.

Základní zaměření: Tvořivost, spolupráce, well-being.
Cíle programu: Nabídnout prostor pro rozvoj v oblasti skupinové spolupráce, podpořit pozitivní třídní klima prostřednictvím společného tvoření a zábavy, podpořit vědomí a přijetí jinakosti, podpora začlenění ukrajinských dětí do kolektivu.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, kreativní hra, sebereflexe, sdílení v kruhu, diskuse, etudy, improvizace, kresba, reflexe.