Kurz Jak dělat divadlo s dětmi 2021

24. 08. 2021

I letos vás zveme na oblíbený kurz o principech divadelní práce akreditovaný MŠMT Jak dělat divadlo s dětmi. Tentokrát se bude zabývat fungováním výrazových prostředků v dětském divadle a povedou jej lektorky MgA. Ivana Němečková a Mgr. et MgA. Alena Palarčíková.

24hodinový kurz proběhne 16. a 17. října a 20. listopadu 2021 v našem olomouckém Dramacentru.

Je určen pro učitele prvního stupně, učitele českého jazyka na ZŠ i SŠ, vychovatelům, vedoucím recitačních a divadelních kroužků a souborů, porotcům recitačních soutěží a dalším školským pracovníkům.

Uzávěrka přihlášek je 8. října 2021. Bližší info v příloze.


« Zpět

Modul: Novinky