Navrhujte Učitele roku Olomouckého kraje

13. 12. 2021

Hlavním cílem je ocenit kvalitní pedagogy středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.

Sběr nominací probíhá od 23. 11. 2021 do 23. 12. 2021 do 12.00 hodin prostřednictvím nominační listiny.

Nominovat můžou statutární zástupci škol a školských zařízení, ostatní pedagogové, žáci i široká veřejnost.
Nominace posílejte na e-mail r.velesikova@olkraj.cz, nebo je doneste v listinné podobě na podatelnu KÚ Olomouckého kraje, Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc.

Více informací naleznete na https://olomouckeskolstvi.cz/ 

Ke stažení:
Učitel roku OK 2022-plakátek.pdf (961 kB)

« Zpět

Modul: Novinky