Prožitkem k potírání nesnášenlivosti a rozvoji humanismu

11. 02. 2022

Prožitkem k potírání nesnášenlivosti a rozvoji humanismu (rozšíření) – interaktivní vzdělávací programy pro žáky základních a středních škol ve třech krajích ČR

Realizace interaktivních vzdělávacích programů pro vybrané školy Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje s tématy rozvoje humanismu a potírání xenofobie a rasismu probíhala pod vedením zkušených lektorů Sdružení D Olomouc po celou dobu roku 2021. Projekt byl plně realizován i přes částečné uzavření škol kvůli pandemii koronaviru v několika prvních měsících roku. V tu dobu (únor až květen) některé školy rády využily nabídku našich online programů, které byly se třídou uskutečněny na předem dohodnuté platformě. Většina programů však byla realizována již prezenční formou po znovuotevření škol. Programy byly významným příspěvkem ve výuce proti nesnášenlivosti a upevňování občanských kompetencí a demokratických hodnot spolu s problematikou porozumění interkulturalitě.  Každý program byl koncipován na 2,5 hodiny a byl podle věku a tématu určen žákům na 1. i 2. stupni ZŠ a středoškolákům. Každý z programů je vždy postaven na osobním zapojení každého účastníka. Během roku proběhla realizace ve vybraných školách celkem 50x.  Nabídli jsme šest typů programů, z nichž si škola mohla vybírat: So-n, Kelly a Anna, Šíp času, Operace Chalk, Celé léto v jediném dni a Příběh pana Tydýta. Některé programy (So-n a Šíp času) bylo možné realizovat prezenční i online formou.

Tyto programy umožňují žákům a studentům na základě osobního zapojení v příbězích přístupných jejich věkové kategorii o problémech humanismu, potírání nesnášenlivosti a prevenci rasismu přemýšlet, diskutovat, připravovat si argumenty a své postoje obhajovat (čili i vytvářet). Programy slouží k posilování vědomí obecné lidské sounáležitosti, ke vzájemné toleranci a respektu k odlišné identitě druhých a k rozvoji vnímavosti vůči pozitivnímu významu národnostní rozmanitosti společnosti. Dále se žáci a studenti mj. učí historickým faktům o holocaustu, nacismu a neonacismu a vývoji demokracie v ČR.

Metoda, kterou pracujeme, dovoluje zaujmout skrze příběh vrstevníka a možnosti interaktivních vstupů účastníků do programu. Nejde tedy pouze o pasivní vnímání přednášky či o besedu. Tato forma sociálního učení je založena na hře účastníků v roli – díky vlastnímu prožitku, prostřednictvím vlastní zkušenosti si mohou účastníci programu nanečisto vyzkoušet, jaké je to setkat se ve svém okolí s šikanou, s rasistickými výhružkami či xenofobními útoky, porozumí, jak se oběti cítí a jak je jim tedy možno pomoci. Učí se také v krizových situacích komunikovat, obhajovat svůj názor, pro některé účastníky je to také příležitost, jak si ujasnit svůj názor diskusí s vrstevníky. 

Projekt vznikl za podpory MŠMT a byl financován z prostředků dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021.


« Zpět

Modul: Novinky