Akreditovaný kurz pro pedagogy Jak dělat divadlo s dětmi v říjnu a listopadu v Dramacentru

22. 09. 2022

Zveme vás na náš tradiční kurz pro pedagogické pracovníky o divadelní práci s dětskou či mládežnickou skupinou, tentokrát na téma principy dramatické práce.

15.–16. října a 26. listopadu 2022 v Dramacentru Sdružení D (v Olomouci na tř. 17. listopadu 1126/43).

Rozsah: 24 hodin (2+1 den). Účastnický poplatek: 1300,- Kč. Stravné, dopravu a případný nocleh si hradí účastníci samostatně.

Kurz je akreditovaný MŠMT, osvědčení o absolvování získají pracovníci s plnou účastí. Bližší informace včetně podmínek účasti najdete v přiloženém dokumentu, stejně tak přihlášku na kurz.

Uzávěrka přihlášek: 7. října 2022. Připomínky a dotazy: tel. 724 738 031, e-mail: strejckova@sdruzenid.cz

Lektorky:

MgA. et Mgr. Alena Palarčíková, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a oboru Výchovná dramatika na DAMU Praha. Dlouholetá lektorka a metodička Sdružení D, učitelka literárně-dramatického oboru v  ZUŠ „Žerotín“ Olomouc. Věnuje se propojování dramatické výchovy, divadelní tvorby a  interaktivních vyučovacích technik se společensko-vědní problematikou. Stála u zrodu prvních prožitkových programů výchovné dramatiky Sdružení D s tématikou prevence pro žáky základních škol. Má bohaté zkušenosti v práci s dětskými a mládežnickými divadelními kolektivy. Se svými žáky se každoročně objevuje na některé celostátní přehlídce, scénáře některých inscenací byly i publikovány. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti a porotování regionálních i národních divadelních přehlídek. Je členkou odborné rady pro dětské divadlo a přednes při Artama v Praze. Publikovala knihu „Tygr v oku aneb o tvorbě inscenace s dětmi a mládeží“. V roce 2021 získala ocenění „Pedagog Olomouckého kraje“.

MgA. Ivana Němečková, absolventka oboru výchovná dramatika DAMU Praha. Dlouholetá lektorka Sdružení D, působí jako učitelka ZUŠ „Žerotín“ Olomouc a kraj. metodik pro LDO ZUŠ. Má bohaté zkušenosti v práci s dětskými a mládežnickými divadelními kolektivy, se kterými získala řadu ocenění na celostátní úrovni. Stála u zrodu prvních prožitkových programů výchovné dramatiky Sdružení D s tematikou prevence pro žáky základních škol. V současné době se v organizaci zabývá především vzděláváním pedagogů v oblasti divadelní tvorby s dětmi a mládeží. Dlouhodobě se také věnuje lektorské činnosti a porotování divadelních a recitačních přehlídek. Opakovaně vede semináře divadelní tvorby pro mládež na národní přehlídce amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim.


« Zpět

Modul: Novinky