500 miliard v podzemí

„Takové bohatství nikdo nenechá pod zemí!“
(8.–9. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Žáci se ocitnou v rolích obyvatel, nezávislých pozorovatelů i členů poslanecké komise. Budou zvažovat názory těžební společnosti i ekologů, pokusí se převzít zodpovědnost a rozhodnout o dalším osudu krajiny v Podještědí.

Základní zaměření: Environmentální výchova, osobnostní růst a rozvoj vyjadřovacích schopností.
Hlavní cíle programu: Pěstování občanských postojů, postoje k ochraně přírody, angažovanost v ochraně přírody, seznámit děti s něčím, co může mít fatální dopad pro fungování přírody, zvažování rizik pro přírodní prostředí.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, sociometrie, žáci v roli, lektor v roli, diskuze, reflexe.