Jsem, kdo jsem!

S podporou Ministerstva zdravotnictví a Norských fondů jsme v květnu 2015 spustili projekt Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve 3 krajích ČR. Realizace bude probíhat do dubna roku 2017. Program na prevenci zdravotních problémů v dětském věku umožní předcházet poškozování vlastního zdraví. Tematicky čerpá z příběhů o nezdravé touze po štíhlosti a o přijímání falešných vzorů. Edukační část programu se zaměří na způsoby rozpoznání příznaků a vyhledání pomoci, pomůže dětem v bezpečné rovině pochopit rizika spojená s poruchami příjmu potravy a učí jim předcházet.

Projektu se bude účastnit 21 základních škol v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Vedení každé školy ve spolupráci s pedagogy vybere dvě třídy (8. nebo 9. roč.), které se budou interaktivního vzdělávacího programu na téma poruch příjmu potravy, účastnit. Tento program se bude odehrávat přímo v prostorách školy, jeho rozsah bude 2 vyučovací hodiny pro každou třídu.

Lektoři Sdružení D ve spolupráci s pedagogem následně vyberou z každé zúčastněné třídy 4–5 dětí, které se budou aktivně účastnit také informační peer kampaně ve škole. Zapojení žáků do kampaně bude dobrovolnické a jeho cílem je rozšířit myšlenku projektu do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních žáků do podobné aktivity zvýší povědomí o tom, že angažovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie.

Informační kampaň, která bude na spolupracujících školách probíhat, bude podpořena tiskovými materiály a propagačními předměty (vše nákladem z projektového rozpočtu), které budou odkazovat na webové stránky www.jsemkdojsem.cz, které v rámci projektu vzniknou. Na ty se mohou obrátit návštěvníci s problémem týkajícím se jakékoli formy poruch příjmu potravy a najít na nich důležité odkazy na organizace v regionu, které se problematice věnují. Na existenci webových stránek bude odkazovat poutavou formou také videospot, který v rámci projektu vznikne.

Vzniklá metodika a scénář preventivně vzdělávacího programu zůstane k dispozici škole pro další použití.

Sledujte videospoty propagující existenci internetových stránek www.jsemkdojsem.cz!

Program je financován prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (CZ11) z Norských fondů.
www.norwaygrants.com
www.norwaygrants.cz


Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4