Operace Chalk

„Historie, to nejsou letopočty a fakta, ale lidské osudy…“
(4.–5. ročník a 6.–9. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Výsadek čtyř Čechů vycvičených v Anglii pro diverzní činnost v protektorátu končí nezdarem. Mají účastníci operace či jejich rodiny šanci přežít? Prožitkový program nabízí dětem možnost poznat historii prostřednictvím pravdivého příběhu, ukázat dějiny v zrcadle jedinečného osudu. Zamysleme se nad skutečnými hodnotami v lidském životě, probuďme zájem o poznání osudů vlastních předků, vlastní země.
Pozor! Program se z technických důvodů realizuje pouze v Dramacentru.

Základní zaměření: Osobnostní a sociální výchova, poznatky z regionální historie.
Hlavní cíle programu: Seznámit se s místní historií, probudit zájem o vlastní předky, obec, zemi, poskytnout prostor pro zamyšlení se nad skutečnými životními hodnotami, prohloubit vzájemné poznání dětí.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, vytváření živých obrazů, improvizace, lektor v roli, narativní pantomima, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 164