Outsider aneb Jak z toho ven

(6.–8. třída, 2 vyuč. hodiny, online)

Zdeněk každodenně čelí násilnickým útokům Michalovy party, která ohrožuje jeho psychické i fyzické zdraví. Program nabízí možnost nanečisto prožít a procítit, jak nesnadné je vymanit se z rozbujelé šikany. Zamýšlí se nad možnostmi pomoci obětem násilí a nad způsoby, jak pracovat s agresorem a obnovit zdraví kolektivu. Oblíbený program v novém online hávu.

Cíle a nástroje:
Seznámit se s vhodnými způsoby pomoci obětem šikany, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti, nabídnout každému žákovi pohled na sebe sama jako na jedinečného člověka. Představ svou jedinečnost, hledání společných a rozdílných rysů, práce s textem z knihy, poslech hlasové nahrávky, fiktivní telefonický rozhovor, rozbor rozhovoru a nalezení správného řešení, reflexe s lektorem.

Program trvá 60–90 minut a je určen pro třídní kolektiv a třídního učitele.