Týden čteme společně knihu I - Roches a Bžunda

(2.–4. roč. ZŠ)

Týden čteme společně knihu I je výukový materiál pro pedagogy a jejich třídu. Zaměřuje se na podporu čtenářské gramotnosti a pozitivního vztahu k literatuře.

Pro koho je program určený? Program je určen převážně pro děti od 2. do 4. třídy a lze jej dobře uplatnit ve smíšených kolektivech.

Jak program vypadá? Program je rozdělený do 5 pracovních dní, na každý den jsou připraveny texty, hry, otázky a úkoly. Materiálově je však mnohem bohatší a je možné, že se rozhodnete rozvrstvit aktivity a texty do více dní. Je zkrátka na Vás, jak se program rozhodnete využít a kolik z něj použijete.

S jakou knihou program pracuje? Zájem dětí o literaturu se program snaží podpořit prostřednictvím práce s moderní českou literaturou pro děti. Konkrétně pracuje s knihou Roches a Bžunda od autorky Marky Míkové.

V čem je program odlišný od běžného pracovního listu ke čtení? S příběhem děti seznamuje ve dvou formách: buď je možné texty číst, nebo jsou k dispozici také jako audionahrávky. Je na Vás, jakou formu v konkrétní okamžik zvolíte, k dispozici jsou vždy obě. Na textové úryvky navazují doplňující otázky, které se zaměřují na kontrolu porozumění textu a současně vybízí děti k samostatnému a kritickému myšlení o textu. Program ale také obsahuje mnoho výzev k tvořivosti a další tvorbě – hry inspirované příběhem, nebo návrhy jiných tvůrčích aktivit jako například tvůrčí psaní.

Na tento program navíc navazuje malý doplněk: samostatný pracovní materiál pro děti, který obsahuje kvíz a inspirativní videa.